برخی اخبار و شایعات درباره مسئولین نظام در فضای مجازی مطرح می شود که ممکن است بعدا حمل به صحت گردد. حکم بازنشر این اخبار قبل از اثبات صحت چیست ؟ بعد از اثبات صحت چه وضعیتی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بازنشر آن قبل از اثبات حرام است و بعد از اثبات صحت آن هم اگر مصداق اشاعه فحشاء یا آبرو ریزی و یا اهانت به مقدسات باشد، حرام است .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن