برخی افراد مدّعی انرژی درمانی و درمان به وسیله انتقال انرژی و امثال آن هستند و با خواندن ورد و دعا و مالیدن دست و فوت کردن مدّعی هستند که دردها را شفا می دهند. این کار به لحاظ شرعی و فقهی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این امور گاهی از اولیاء دیده خدا شده است، ولی بعضاً افرادی هستند که اینگونه امور را مایه سود جویی و سوء استفاده قرار داده اند و لذا مؤمنین باید در اینگونه امور هوشیار باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن