بسمه تعالی باسلام از آنجا که در حال حاضر ویروسی موسوم به کووید -۱۹ این عالم خاکی را فراگرفته و ترسی در دل های عالمیان لانه گزیده است بطوریکه مردم از ترس ابتلای به آن خانه نشینی را برگیزده اند و دولتهای متعدد تعطیلی و وضعیت بحرانی اعلام می کنند و از آنجا که این ویروس نیز آفریده پروردگار می باشد و پدیده ای طبیعی است آیا نماز آیات بخاطر ترسی که این پدیده ایجاد کرده است مانند ترس از مرگ واجب می گردد ؟ اگر پاسخ مثبت هست چگونه باید انجام شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

نماز آیات در فرض مذکور واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن