بسمه تعالی با سلام بزرگوار میبخشید،سوالم شاید فقهی نباشه،ولی خواهشا خواهشا جواب بدهید،واقعا نیاز شدیدی به حواب این سوال دارم خواهش میکنم اگر شحصی با تحقیقات مشورت ها وو نتیجه گیری های عقلانی ای که به آنها رسیدست…از بین ۲ گزینه ای که پیش رو دارد،به این نتیجه رسیده باشد که گزینه ی اول ۸۰ درصد و گزینه۲ ،بیست درصد مثمر ثمر خواهند بود،آیا برای انتخاب کی از گزینه ها،میتواند استخاره بگیرد یا خیر؟ *******ببینید ممکن است که در گزینه ی ۲،که فرد برآوردش اینطور امده که ۲۰ درصد میتواند مفید واقع بشود،ممکن است که خداوند در آن،برکات و خیر ها وو فواید زیادی گذاشته باشد،که شخص نتوانسته به آنها پی ببرد،جوری باشد که اگر گزینه ی ۲ را انجام بدهد در آینده اثرات مثبت زیادی بهش برسد…. درواقع یک چیزی شبیه به عسی عن تکرهوا شیئا…. آیا استخاره جایز است؟ ((خواهشا جواب بدهید،ملتمسا حتی اگر شده از خود آقای علوی گرگانی برسید،بنده باید یک تصمیم فوق العاده حیاتی و اورژانسی ای بگیرم…))

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

استخاره طلب خیر از خدوند است لذ گاهی امکان دارد خداوند خیر انسان را در چیری قرار دهد که به حسب ظاهر برای او خوشایند نباشد لذ اگر کاملا تسلیم امر الهی هستید استخاره خوب است و الا به آن گرینه ای که هشتاد درصد احتمال موفقیت دارد عمل نمایید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن