بسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(دام ظله) سلام علیکم احتراما؛ خواهشمند است به استفتای ذیل الذکر جهت بهره برداری قضائی پاسخ دهید: زوجه در خارج از منزل به شغلی مبادرت ورزیده که غالب همکاران وی را جنس مخالف تشکیل می دهد و این موضوع مغایر غیرت همسرش می باشد. همچنین این شغل سبب شده که هنگام برگشتن زوجه به منزل، خسته باشد؛ به نحوی که کمتر حوصله معاشرت با خویشان و همسرش را دارد. آیا در چنین حالتی زوج می تواند زوجه را از اشتغال منع کند یا خیر؟ اگر در چنین حالتی، زوجه درخواست زوج را _مبنی بر عدم اشتغال_ نپذیرد، آیا ناشزه می شود؟ با تشکر و تجدید احترام

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ زوج حق ممانعت از اشتغال همسر خود را دارد مگر در ضمن عقد نکاح حق اشتغال زن شرط شده باشد و مرد آن را قبول کرده باشد که در این فرض نیز نباید موجب ضایع شدن حق مرد در بحث تمکین شود.

۲_ اگر بدون رضایت شوهر باشد و در ضمن عقد نکاح شرط نشده باشد ناشزه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن