بسمه تعالی سلام علیکم، فردی در ضمن عقد لازم ، حق هرگونه تملیک یا تملک اموال غیر منقول با انشای لفظی را از خود ساقط می کند(در قالب شرط نتیجه) یعنی پس از آن تا آخر عمر صرفاً حق دارد با انشای عقد از طریق کتبی مال غیرمنقول خود را به دیگران تملیک کند یا از طریق انشای کتبی مال غیرمنقول دیگران را تملک نماید.پرسش این است که: ۱- شرط فوق شرعاً صحیح است یا خیر؟ ۲- در فرض صحت اگر مشروط علیه تخلف کند و مثلاً مال غیرمنقولی را با انشای لفظی بخرد یا بفروشد ، معامله باطل است یا خیر؟ ۳-اگر بر مالک مال غیرمنقول معینی شرط شود که حق تملیک آن مال معین به دیگران از طریق انشای لفظی را از خود ساقط نماید و مشروط علیه تخلف کند و آن را با ایجاب لفظی انتقال دهد حکم معامله دوم چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ شرط فوق شرعا مانعی ندارد.

۲_ معامله دوم باطل نیست ولی وجود شرط در ضمن عقد لازم موجب ایجاد حق فسخ در آن معامله شرط شده در صورت عدم انجام مورد شرط است و وجوب تکلیفی برای مشروط علیه می آورد .

۳_معامله دوم باطل نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن