بسمه تعالی سلام علیکم خواهرم ورثه ای نداشت و قبل فوتش یک منزل مسکونی خودش را به شوهر خواهرم که روحانی سید هست با شرایط … ۳۰سال نماز نخوانده ام وروزه نگرفته ام وکربلا و مکه و کمک به فقیر و … انتقال داده و گفته بعد فوت من این کارها را انجام میدهی لذا ایشان وصیت مرحومه را خودش انجام نداده به من انتقال داده و منم ان محل زمین را مجوز گرفتم تجاری درست میکنم و خودم نماز ایشان را میخوانم در حالیکه ۷۰ ساله هستم وبا حقوق خودم این وصیت را بجا میاورم نظر حضرت اقا را میخواستم لطفا سریعا جواب را اعلام کنید …التماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون وصیت ایشان دارای ابعاد مختلف است و شما با توجه به سن خود نمیتوانید تمام ابعاد آن را شخصا انجام دهید لذا لازم است مکان مذکور را فروخته و سریعا نماز و روزه ایشان را تماما دفع کنید و کمک به فقرا و سفرهای زیارتی را با کمک دیگران انجام دهید و اگر مال دیگری دارید که بتوانید از آن مال برای انجام وصیت ایشان به طور کامل استفاده نمایید و سستی در انجام وصیت ایشان نشود میتوانید از این مکان برای ساخت مکان تجاری استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن