بسمه تعـــــالی تاریخ : ۲۵ / ۱۳۹۹/۰۸ حضور محتـــــرم حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی موضوع : استعلام از حضرتعالی درباره شبهه وقف با شریک و متراژ معین احتراماً در رابطه با تقاضای وقف یک زمین به متراژ سیصد متر مربع از شخص محمد آذرپی ، به همراه یکصد و هشتاد مترمربع زمین دیگری متعلق به آقای دولتی مشترکاً به منظور احداث مسجد با یکدگر توافق کردند و قبل از بررسی و استعلام از شهرداری و ارگانهای دولتی دیگر، صیغه وقف خوانده شده ولی بعد از استعلام از شهرداری و ارگانهای دیگر ، محل زمین دارایی سه (۳) ایراد بوده است : ۱ – قطعه زمین به متراژ سیصد متر که از طرف آقای آذرپی اهدا شده در آن زمان در مالکیت رسمی ایشان نبوده ( فاقد سند رسمی ثبتی به نام ایشان بوده ) و اشخاص دیگری نسبت به مالکیت این زمین مدعی بوده اند و در دادگستری و ثبت اعتراض داشته و ایشان( آقای آذرپی ) باید بعد از انجام مراحل اداری، قضائی، دادگاهی وکسب سند رسمی مالکیت ، نسبت به وقف این زمین اقدام می نمودند که این امر در زمان حیات ایشان حاصل نشده و وراث ایشان سالها بعد از فوت ایشان ( حدود ۹ سال ) و پس از صدور دستور قضائئ و برطرف شدن پرونده معارض ، موفق به کسب سند رسمی این زمین به نام ورثه گردیدند . ۲ – قطعه زمین متعلق به آقای دولتی – شریک مال موقوفه – در همجواری زمین آقای آذرپی نبوده است که جمع متراژ چهــارصد و هشتاد مترمربع حاصل گردد و در فواصل بسیار دور از یکدیگر شناسائی گردیده و کلاً دو قطعه مجزای از یکدیگرند ولی صیغه خوانده شده یکی بوده است ۳ – با تعریض خیابان از طرف شهرداری متراژ باقی مانده از زمین ۵/۲۹۸ مترمربع گردیده است که انحصاراً درمالکیت آذرپی است !!! درحالیکه ، هر دو نفر وقف کنندگان فوت کرده اند و ورثه آذرپی در تشکیک اجراء وقف هستند که خانواده شریک او ( ورثه مرحوم دولتی ) هرگز قادر به همکاری و پیوستگی با خانواده آذرپی نیستند و اداره اوقاف هم اعلام کرده که ۵/۲۹۸ مترمربع نمی تواند انحصاراً از یک نفر با کسر تعریض خیابان حاصل گردد و این متراژ به کار ساخت و احداث مسجد نمی آید و خصوصاً اینکه صیغه وقف برای هر دو نفر متوفیات آذرپی و دولتی خوانده شده است . لذا درخواست اعلام نظر شرعی حضرتعالی و تکلیف اقدامات ورثه آن مرحوم به لحاظ تکالیف شرعی را دراین خصوص داریم . از طرف خانواده آذرپی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر قرائن و شواهد نشان دهد که هدف آنها باقیات الصالحات بوده است و به علت تصور هم جواری دو قطعه زمین آن ها را وقف کرده اند، وقف صحیح است و باید طبق آن عمل شود و اگر امکان عمل به وقف دو قسمت از زمین وجود ندارد باید با شهرداری توافق گردد تا دو قطعه زمین را از مالکین بردارد و یک قطعه وسیع تر در قسمت مناسبی که نیاز به مسجد دارد بدهند تا مسجد ساخته شود و اگر شهرداری راضی نشود و بتوان یک فطعه را فروخت و مسجد را در قطعه دیگر ساخت باید اینگونه عمل شود و اگر هیچ راهی وجود ندارد با اجازه خاص از مرجع تقلید و یا مجتهد جامع الشرایط  در اهداف نزدیک تر به نیت واقف مصرف شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن