بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو محضر مبارک آیت الله العظمی آیت الله علوی گرگانی دامت برکاته مرجع عالیقدر شیعیان جهان اسلام سلام علیکم اینجانب حمید حکمت نژاد براساس یک قرارداد اقاله که فیمابین اینجانب و آقای احمدی ایجاد گردیده بود ، قرار بر بازگشت منزل فروخته شده از سوی ایشان به من و خانه فروخته شده بنده به ایشان بوده است. اما با توجه به قراردادی که پیرو این اقاله ایجاد می شود منزل ایشان قبل از اقاله فروخته می شود و ایشان در قرارداد ایجاد شده می گوید به جای منزل که توسط اینجانب فروخته شده است ثمن آن باید برگردانده شود، و مبلغ توافق می گردد که بیش از مبلغ ثمن معامله در زمان عقد بیع بوده است ، یعنی منزل ایشان مبلغ آن ۴۰۰ میلیون تومان بوده وچون در زمان اقاله که ۲ سال بعد بوده است ایشان به جای ۴۰۰ میلیون درخواست یک میلیارد پنج میلیون تومان را می کند که چون براساس قرارداد این توافق حاصل می گردد ، تعهد به این پرداخت می شود و ایشان می گوید خانه که به ایشان فروخته شده را نمی خواهد ( و براساس اقاله پس داده می شود)و خودمان بفروشیم که ما اقدام به فروش منزل فروخته شده به ایشان که با اقاله پس گرفته می شود می کنیم و مبلغ منزل یا موجود خودمان چیز نزدیک به ۹۵۰ میلیون تومان به حساب ایشان واریز می نمایم و الباقی چیز نزدیک ۱۰۰ میلیون مانده است . که ایشان اقدام به طرح شکایت مختلفی می کند که سرانجام ایشان در دفتر اسناد رسمی حاضر و رضایت کتبی خود را اعلام میدارد( زیرا ۱۰۰ میلیون الباقی هنوز پرداخت نشده است از سوی ما)اما متاسفانه ایشان سرانجام امسال اقدام به طرح شکایت جدید مبنی بر فروش مال غیر می کند و بنده را محکوم به یکسال حبس نموده است و هرچه ماتلاش کرده ایم فایده نداشته است. حالیه سئوال ااز آن مراجع عالیقدر این می باشد که در صورت صلاحدید ارشاد فرمایید. ۱- براساس فقه اسلامی این معامله ما اگر فضولی هم بوده باشد با رضایت ایشان که در دفترخانه انجام داده است تنفیذ شده است یا نه؟ ۲- آیا با توجه به قرارداد موجود که موید این انتقال منزل برای فروش بوده است بازفروش مال غیر صورت گرفته است؟ ۳- آیا با توجه به شرح بالا از نظر شرعی ما مرتکب گناهی شده ایم که باید مجازات بشویم ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توجه به توافق بین طرفین فروش مال غیر نیست چرا که ایشان راضی به پس دادن خانه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون شده است و مبلغ نهصد و پنجاه میلیون را هم دریافت کرده است و با این حال دیگر منزل متعلق به ایشان نمی باشد و اقاله محقق شده است لکن شما مدیون باقیمانده آن مبلغ می باشید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن