بسم الله الرحمن الرحیم مرجع عالیقدر شیعه جناب مستطاب آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم احتراما ً خواهشمند است نظر فقهی خویش را در خصوص مسئله ذیل در صورت امکان مرقوم فرمائید : در یک قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع چند واحدی حصه هریک از طرفین مشخص میشود اما به دلیل تخلفات عدیده متعهد که همان سازنده ملک است ، طی قرارداد دیگری بین طرفین مقرر میشود در صورتیکه تا موعد مقرر ایشان نتواند به تعهدات خویش عمل کند طرف دیگر که همان متعهد له است بتواند قرارداد را فسخ و مستحدثات ایجاد شده که سهم طرف مقابل است را تملک کند. متاسفانه متعهد به تعهد خویش عمل ننموده و مشخص میشود که پیش از انعقاد این توافق نامه تمام واحدهای آپارتمانی که حصه و سهم خودش بوده را به فروش رسانده به نحوی که امکان اجرای قرارداد مذبور نیست ، حال آیا فرد زیان دیده میتواند قیمت ( بدل ) این اموال را از متعهدی که به تعهد خویش پایبند نبوده مطالبه کند یا خیر ؟ البته منظور از لحاظ فقهی و شرعی میباشد که آیا تبدیل واحدهای فروش رفته به قیمت روز آنها جایز میباشد یا خیر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر قیمت اموال فرد متعهد به مقدار خسارت وارد شده باشد میتوان قیمت آن را از متعهد گرفت و اگر بیشتر باشد، باید به مقدار خسارت وارده از اموال فرد متعهد دریافت کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن