بعضی از فال گیران به درخواست مراجعین، به قرآن مجید تفأّل زده و بدون داشتن علم کافی به تفسیر قرآن کریم، به تفسیر آن می پردازند و در جواب تفأّل، نظر خود را می گوید نه نظر قرآن را؛ آیا این عمل جایز است؟ حکم تفسیر به رأی کردن قرآن چیست؟ حکم پولی که از طرف فال گیر دریافت می شود چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که به قرآن نسبت بدهند، حکم تفسیر به رأی را داشته و حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن