بعضی مدّعی هستند که بهره ای از جن و احضار روح دارند. آیا برای درمان بیماری می شود به آنها مراجعه کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در موارد ضرورت، اشکال ندارد مشروط بر اینکه به امور غیر شرعی دعوت نکنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن