به ارث رسیدن خیارها به ورثه چگونه است؟ طبق تقسیم ارث است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر فردی از ورثه که خیار را اعمال کرد از بقیّه ساقط می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن