به نظر جنابعالى چيز نجس با چند مرتبه شستن به وسيله آب قليل و آب كرّ پاك مى‏شود و مقدار آب كرّ طبق نظر شما دقيقاًچه مقدار است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بستگى به آن شئ نجس دارد اگر مثل بول باشد شستن در آب قليل دو بار لازم است و بهتر است سه بار شسته شود ولى در نجاسات ديگر يك بار كفايت مى‏كند و مقدار آب كرّ عبارت است از سه وجب و نيم طول در سه وجب و نيم عرض در سه وجب و نيم عمق.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن