به نظر شما حكم طهارت و نجاست كفّار اعمّ از اهل كتاب و غير اهل كتاب چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما كفّار نجس هستند چه كتابى و چه غير كتابى.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن