بول کردن در خیابان به شرط آنکه کسی او را نبیند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کراهت دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن