بيع حمامى با شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرط آخرى محقّق نشده و مشترى در زمين تصرّف نموده و بنا را تبديل نموده است چه صورتى دارد؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بيع صورت نپذيرفته و تصرّف جايز نمى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن