بچه ای که شب به خود ادرار کرده اعتراف میکند که من به جز تختم جایی را نجس نکردم هرچند رویت شده است که شلوار نجس در خانه به دنبال مادرش می گشت حکم نجاست چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

جایی را که مطمئن هستید نجس شده است را بشویید و مکانهایی را که شک دارید پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن