بکار بردن الفاظی که گاهی توهین به مقدسات محسوب می شود چه حکمی دارد؟ (گاهی این الفاظ برای نشان دادن تحول اعتقادی مد نظر فیلم، ضرورت دارد)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: توهین به مقدسات حرام است مگر ضرورت فیلمنامه آن را اقتضا کند و موجب خدشه به اعتقادات و اخلاقیات مردم در جامعه نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن