بکار بردن الفاظی که یاد آور طاغوت ها (پادشاهان و حکام جور و اعوان و انصار آنان) یا ترویج فرهنگ بیگانگان باشد چه حکمی دارد؟ (با فرض به نقد کشیدن آن چه حکمی دارد)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب ترویج فرهنگ ضد دینی و ضد اخلاقی در جامعه شود، جایز نیست و الّا اگر به قصد نقد آنها و یا به تصویر کشیدن تاریخ باشد بشرط نداشتن بدآموزی مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن