بہ نظر شما قمہ زنی جاٸیز است یا نہ

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

قمه زنی جایز نیست

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن