تخریب آنچه که دارای فایده است مثل آتش زدن مزرعه گندم و ویران کردن ساختمان وماشین و… برای جذابیت بیشتر فیلم چه حکمی دارد؟ اگر اموال شخصی و با رضایت صاحب آن باشد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ضرورت فیلمنامه اقتضای آن را بکند و با اجازه مالک آن باشد و خسارت آن هم جبران شود یا رضایت مالک کسب شود، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن