تصرف در آن ها چه حکمی دارد؟ آیا اشخاص حقیقی و حقوقی ضامن هستند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تصرف در آن ها برای شیعه مباح شده است مگر آنکه حکومت اسلامی قوانین خاصی برای آن وضع کرده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن