تقسیم دیه متوفّی و بیمه عمر و حقوق مستمری متوفّی، بین ورثه چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جزء ماترک متوفی است لذا به صورت سهم الارث است مگر در قرارداد بیمه به صورت دیگری قید شده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن