حدّ بلوغ و حدّ رشد چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حدّ بلوغ برای دختر، نُه سال (قمری) و برای پسر، ۱۵ سال (قمری) تمام است، یا یکی از نشانه های مذکور در رساله؛ ولی حدّ رشد آن است که فرد بتواند وظایف اجتماعی خود از جمله نفع و ضرر را تشخیص دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن