حقوقى كه بعد از مرگ كارمند به همسر او مى‏دهند آيا همسر مى‏تواند همه حقوق را تصرّف كند يا جواز تصرّف در يك هشتم را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بستگى به نظر اعطاء كنندگان دارد و ظاهراً اين حقوق، متعلق به همه، اعم از همسر و فرزندان تحت تكفّل مى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن