حكم دريافت صدقه مستحبّى غير سيّد توسط سادات چيست؟ و آيا در اين حكم از نظر ادلّه شرعى فرقى بين فرزندان درجه اوّل ائمه ۷ و ساير طبقات با سادات وجود دارد يا خير؟

اشكال ندارد ولى به فرزندان درجه اوّل ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين نمى‏توان داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن