حكم ولايت امر يا فتواى او در صورت مخالفت با رأى مرجع تقليد كدام رجحان دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه فتواى مجتهد با فتواى ولايت فقيه متفاوت باشد مقلّد هر كدام بايد به فتواى مجتهد خود عمل نمايد ولى اگر در موارد حكم حكومتى حکم حکومتی ولىّ فقيه با حكم مجتهد شخص متفاوت باشد، حكم ولىّ فقيه مقدّم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن