حکم ایفای نقش های مردانه به وسیله زن چگونه است؟ حکم ایفای نقش های زنانه به وسیله مرد چگونه است؟ حکم تشبه به جنس مخالف در فیلم و نمایش چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هر سه مورد جایز نیست مگر واقعاً ناچار باشد و مفسده انگیز هم نباشد و رعایت امور عفت و عفاف انجام گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن