حکم ایماء و اشاره های معنی دار بازیگران نامحرم به یکدیگر به اقتضای نقششان چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بر خلاف عفت عمومی و حیای بانوان نباشد، مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن