حکم بدلکاری با توجه به خطرات آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرفاً احتمال قوی خطر جانی یا اضرار قابل توجه داشته باشد، جایز نیست مگر ضرورت شرعی اقتضاء کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن