حکم حلال بودن ماهی حلوا شیر چیست

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

ماهی حلوا اگر در عرف ماهی فروشان دارای فلس باشد و در بازار مسلمین فروخته شود حلال است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن