حکم معامله جدّی به قصد فرار از دین چیست؟ چنین معامله ای آیا صحیح است یا محتاج به اجازه دیّان می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: معامله صحیح است ولی اگر وقت دَین رسیده باشد، باید دَین را پرداخت می کرد و تعلل در آن حرمت تکلیفی دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن