خدمت حضرت ایت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله با سلام و تحیات احتراما معروض میدارم قانونگزار تاکید نموده که رسیدگی به درخواست طلاق و متعاقبا صدور حکم طلاق میبایست توسط محاکم خانواده صورت گیرد حال شخصی میخواهد بدون مراجعه به این محاکم و با مراجعه به شخصی عادی انهم بموجب سند عادی دست نویس همسر قانونی و رسمی و شرعی خود را مطلقه نماید ایا چنین طلاقی معتبر و لازم الاتباع میباشد؟؟ با تشکر بسیار

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

مرد میتواند با حضور دو شاهد عادل و با اجرای صیغه شرعی طلاق زن خود را مطلقه کند و نیاز شرعی به حضور در دادگاه نیست ولی جنبه قانونی نخواهد داشت گرچه طلاق واقع می شود ولی رن بدون رضایت مرد نمیتواند طلاق بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن