خدمت حضرت ایت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله با سلام و تحیات احتراما ضمن تشکر و قدردانی از ان مرجع محترم تقلید از بابت توجه به سئوالات مطروحه و پاسخ به انها باید معروض دارم ان چیزی که ذهن اینجانب را بخود مشغول نموده اینست که اگر مردی بخواهد ازدواج کند میبایست طبق قانون ان ازدواج را ثبت رسمی نماید حال چنانچه همان شخص بخواهد همسر خود را مطلقه نماید میبایست طبق قانون انرا نیز ثبت رسمی نماید تا ان سند ازدواج از درجه اعتبار ساقط گردد حال اینجانب مبادرت به طلاق رجعی همسر خود مینمایم انهم بموجب سند عادی دست نویس و خارج از دادگاه ولی ان سند عادی را نزد خود نگاه داشته و هیچ اقدامی از بابت ثبت ان نمیکنم از طرفی نیز به زوجه نیز این موضوع را اطلاع نمیدهم انگاه بعد از چندین ماه فوت مینمایم بعد زوجه مبادرت به تهیه گواهی حصر وراثت انهم بواسطه همان سند رسمی ازدواج میکند ولی وقتیکه بعد از چندین سال میخواهد سهم الارث خود را دریافت نماید به یکباره فرزندان اینجانب به ان طلاقنامه عادی استناد نموده و اعلام مینمایند که شما مطلقعه هستید و ارثی نمیبرید ایا با توجه باینکه طلاق رجعی بوده و اینجانب نیز هیچگونه اقدام قانونی نسبت به ثبت ان تا زمان مرگ خود نکرده ام ایا فرزندان اینجانب شرعا میتوانند از ان طلاقنامه عادی رجعی در جهت نپرداختن سهم الارث زوجه استفاده نمایند ؟؟؟؟ با تشکر بسیار

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر اصل طلاق مسلم باشد زن ارث نمی برد و یا گرفتن عده میتواند ازدواج مجدد کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن