خرید و فروش چکی که مثلاً مربوط به دو ماه دیگر باشد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک چه صورت دارد؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر صاحب چک آن را بفروشد و چک محل داشته باشد و معامله صوری نباشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن