خسته نباشید بنده دختر دم بختی دارم و برای جهیزیه او در هر ماه و سال در حال جمع کردن پول هستم چون بدون این کار قادر به تهیه جهیزیه برای او نیستم سوال بنده این است: ۱_ به اصل پول های جمع شده خمس تعلق میگیرد ۲_ در صورت عدم تعلق خمس آیا اگر با این پول فعالیت اقتصادی مانند خرید و فروش اجناس انجام دهم به سود حاصل از آن نیز خمس تعلق میگیرد ۳_ اگر سود حاصل از آن را برای خود جهیزیه هزینه کنم هم خمس با آن تعلق میگیرد لازم به ذکر است نگهداری پول برای جهیزیه با توجه به افزایش قیمت ها خود خسارتی دارد و برای همین مجبورم با این پول کار کنم تا ارزشش کم نشود از راهنمایی شما متشکرم این سوال خیلی برای من مهم است.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

کنا گذاشتن پول برای خرید جهیزیه مشمول خمس می شود و به سود حاصل از آن هم خمس تعلق میگیرد مگر با آن پول قبل از رسیدن سال خمسی وسیله جهیزیه تهیه شود که خمس ندارد و اگر پرداخت خمس با این وضعیت دشوار است و با دادن خمس امکان تهیه جهیزیه نیست باید از مرجع تقلید اجازه بگیرید تا بعد از دادن جهیزیه دختر خمس آن را بپردازید و یا مصالحه صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن