در ارتباط های گفتاری و دیداری بین کارگردان و عوامل از جمله بازیگر ممکن است برخی اشتباهات بازیگر در اجرای نقش موجب خنده و شوخی بین آنها (که ممکن است محرم و نامحرم باشند) می شود، آیا این گونه رفتار (خنده و یا شوخی با نامحرم) که صرفاً به جهت اشتباهی است که رخ داده حرام و پرهیز از آن لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب اعمال ریبه انگیز و مفسده نباشد، اشکال ندارد ولی در حد ممکن باید بانوان از خندیدن با نامحرم اجتناب کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن