در جلسات خانوادگی یا عمومی یا برخی ادارات، افراد پولی را به عنوان قرض الحسنه قرار داده و صندوقی تشکیل می دهند و پس از مدّتی، جهت پرداخت وام قرعه کشی صورت می گیرد. پرداخت اینگونه وامها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در پرداخت وام، شرط نشود که مبلغی بیش از وام پرداختی باید پس بدهند، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن