در زمان رژيم شاه كه در روستاها زمين زراعتى در دست ارباب بود حال در همين زمان رژيم وقت زمين¬ها را از ارباب گرفته و آن را بين رعيت¬ها تقسيم كرده‏اند و بعد از انقلاب هم همانطور مسكوت عنه مانده حال سئوال اين است كه: الف – آيا تقسيم اين اراضى در بعد از انقلاب به همان صورت صحيح است؟ ب -آيا صاحبان امروزى زمين بايد رضايت ارباب را جلب كنند يا خير؟ ج – در صورت راضى نبودن ارباب آيا بايد زمين را به او پس داد؟ د – فوائدى را كه در اين چند سال از آن برده‏اند چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف – اگر مالك مسلّم داشته باشد بايد به مالك آن برگردد مگر آنكه حاكم شرع سلب مالكيت مالك، كرده باشد.
ب – اگر مالكيت براى زمين¬هاى تقسيم شده، مسلّم و شرعى بوده بايد از مالك رضايت بطلبند.
ج – با فرض مالكيت مسلّم، بايد به او برگردد.
د – بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود ولى زراعتى كه به دست آمده براى زارع است و حلال مى‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن