در صورتی که وقف از نوع منقطع الآخر باشد آیا با اعراض یا انقراض آخرین موقوف علیهم وقف به پایان می رسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وقف پایان می پذیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن