در صورتی که یک مسئله از سوی فردی مطرح شود و فرد دیگری، مقابل آن حکم را از همان مجتهد بیان کند آیا قول اوّلی ارجح است یا دوّمی؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قول کسی که اطمینان بیشتری به صحّت قول او دارد مقدّم است و اگر اطمینان به هیچ کدام از دو قول حاصل نشود موافق احتیاط عمل نماید تا دسترسی به فتوای مرجع خود پیدا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن