در صورت حرام بودن برخی کارهای گریمور دریافت دستمزد چه حکمی پیدا می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دریافت دستمزد به نسبت کارهایی که شرعا حرام است، جایز نیست و مالک آن دستمزد نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن