در صورت مخالفت حکم ولایت امر یا فتوای او با رأی مرجع تقلید، کدام رجحان دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که فتوای مجتهد با فتوای ولایت فقیه متفاوت باشد مقلّد هر کدام باید به فتوای مجتهد خود عمل نماید، ولی اگر حکم حکومتی ولیّ فقیه با حکم مجتهد شخص متفاوت باشد، حکم ولیّ فقیه جامع الشرایط مقدّم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن