در ضمن عقد وکالت رسمی برای انجام بیع یک خانه و یک اتومبیل، قید شده است وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم به عمل آمده و موکّل حقّ عزل وکیل نامبرده را تا سی سال نخواهد داشت لکن موکّل، قبل از انقضاء مدّت، خود اقدام به فروش خانه کرده و وکیل را نیز عزل نموده است؛ آیا معامله دوّم صحیح است؟ آیا عزل وکیل ترتیب اثر شرعی دارد؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وکالت به گونه ای داده شده است که موکّل را در موضوع مورد وکالت مسلوب الاختیار نموده باشد، موکّل حق فروش ندارد مثلا بگوید وکیل حق فروش را دارد و من حق فروش را ندارم ولی اگر فقط وکالت داده و از خود سلب اختیار نکرده، معامله موکل صحیح است و عملا دیگر موضوع وکالت هم منتفی می شود .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن