در طرح سپاس بانک سپه، اصل وامی که پرداخت می شود صحیح و شرعی می باشد ولی برخی امتیاز آن را خرید و فروش کرده و امتیاز خود را در ضمن یک معامله می فروشد. آیا فروش امتیاز وام سپاس شرعاً جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از نظر قوانین بانک، واگذار نمودن حقّ وام اشکال نداشته باشد، می تواند مبلغی را به عنوان رفع ید از حقّ خود بگیرد و این حق را به دیگری واگذار نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن