در عقد بیعی شرط شده است که هرگاه یکی از چکها که خریدار برای پرداخت ثمن داده است برگشت خورد معامله منفسخ است. آیا شرط مذکور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ آیا برگشت چک برای منفسخ شدن عقد کافی است یا اراده فروشنده نیز برای فسخ لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرط فعل است و با برگشت چکها فروشنده حق فسخ دارد و به خودی خود بیع فسخ نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن