در قريه‏ اى كه قسمتى از آن در دامنه كوه است و آب آن را فرا نمى‏گيرد و قسمت ديگر هم آبگير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه بوده اهالى قريه مسطح نموده و در آن خانه بنا كرده‏اند ولى تمام آنها از اراضى دائره و باير، مشهور به موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از كليه متصرفى اعمّ از خانه و غيره ارث مى‏برد يا خير؟ و همچنين وقف جبال كه باير و حاصلخيز نيست صحيح است يا فقط اراضى مزروعه بايد متعلّق وقف باشد و در مندرجات وقفنامه هم اشاره به زمين-هاى مزروعى است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: البته اگر زمين باير و داراى استفاده باشد مثل آنكه مرتع باشد و يا از شن و ماسه زمين استفاده مى شود، وقف اشكال ندارد ولى زن از اصل زمين ارث نمى‏برد اضافه بر اينكه زمين مذكور وقف است و لذا به ارث نمى‏رسد پس زن از اصل زمين به هيچ نحو ارث نمى‏برد مگر آنكه زمين دستدارمى داشته باشد كه ارث مى‏برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن