در مسح، واجب است که ماسح (کف دست) بر ممسوح (سر و پا) حرکت کند. آیا در مواضع شستن وضو (صورت و دستها) هم همین ضابطه وجود دارد و باید غاسل بر مغسول حرکت کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احتیاطا در هنگام شستن دستها و صورت هم دست بر صورت و دستی که شسته می شود حرکت کند گرچه بعید نیست که ضابطه مذکور فقط برای مسح باشد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن