در معامله ای تحت عنوان بیع کافه خیارات از جمله خیار غبن فاحش و افحش منحصراً از فروشنده سلب گردید. در صورتیکه پس از معامله فروشنده متوجه شود که حداقل پنجاه برابر زیر قیمت واقعی روز معامله(غیر قابل مسامحه) ملک خود را فروخته است، شرط فوق در قرارداد به عنوان سلب اختیار فسخ به علت غبن فاحش و افحش از فروشنده از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فروشنده در هنگام سلب خیار اصلا تصور چنین اختلاف فاحشی را نمیکرد و ذهن او منصرف از اینگونه اختلافها باشد، اختیار فسخ برای او باقی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن